PCB i byggnader

Projekt under verksamhetsperioden 2005-2007

Handläggarstöd
Ett handläggarstöd har tagits fram av projektet. Materialet har utgått och ersatts av en "PCB uppdaterat material (10/11)". 

Medlemmar i arbetsgruppen
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborg
Susanne Henrysson, Lund
Robert Jakobsson-Åhl, Helsingborg
Göran Jansson, Länsstyrelsen
Elisabeth Johansson, Eslöv
Kristina Lembre, Malmö
Jessica Toft, Ängelholm

Ordförande Jessica Toft