Legionella

Projekt under verksamhetsperioden 2005-2007

Handläggarstöd
Legionella
Följebrev
Kyltornsenkät följebrev
Kyltornsenkät svarsblankett
Kyltornsinfo 2 sidor
Kyltornsinfo 4 sidor
Information till fastighetsägare
Information till verksamhetsutövare (§ 38)

Medlemmar i projektgruppen
Håkan Asp, Ängelholm
Eva Bolinder, Lund
Anna Hellstedt, Helsingborg
Ann Persson, Perstorp
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne
Ingela Gammelby, Malmö
Kristina Persson, Smittskydd Skåne
Helena Wellershaus, Lund
Lena Åkesson, Lomma

Ordförande Eva Bolinder