Fastbränsleledning

Projektet fastbränsleledning är ett projekt för att ta fram gemensamma riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning i Skåne. Målet är att genom vägledning till kommunerna minska utsläppen av föroreningar från fastbränsleeldning. Målet är också att underlätta ärendehanteringen i kommunerna genom att ta fram riktlinjer för hantering av småskalig fastbränsleeldning.

Projektbeskrivning
Klicka här för att läsa projektbeskrivningen för delprojektet Fastbränsleeldning.

Rapport
Rapport - Småskalig fastbränsleeldning
Följebrev till kommunerna
Komplettering till rapporten om P- och CE-märkning
Exempel (2 stycken) på information om vedeldning
Exempel 1
Exempel 2

Medlemmar i projektgruppen
Bengt Bergström, Länsstyrelsen
Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen
Thomas Ferdinandsson, Malmö
Susanna Gustafsson, Malmö
Birgitta Hansson, Lund
Öjvind Hatt, Bromölla
(Annika Jeppsson, Sjöbo)
Malin Tell Wallient, Sjöbo
Christer Ohlsson, Sotarna i Lund
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne
Karin Söderholm, Länsstyrelsen
Ingrid Thorneman; Helsingborg
Anders Åkesson, Kristianstad

Ordförande Susanne Dahlberg