Projekt

För att välja vilka projekt som ska genomföras skickas enkät till Skånes kommuner med förfrågan om önskad inriktning av projekt och andra aktiviteter inom Miljösamverkan Skåne. Enkäten är utformad med utgångspunkt av den inriktning styrgruppen beslutat om med koppling till viktiga miljömål och hälsofrågor i Skåne.

Verksamhetsplaner


Verksamhetsplan Miljösamverkan Skåne 2019.pdf

Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2018.pdf

Verksamhetsplan 2016-2017.pdf
Verksamhetsplan 2014-2015

VP 2012-2013