Styrgrupp

 I styrgruppen ingår tre representanter från Länsstyrelsen, fyra representanter från kommunerna och en representant från Arbets- och miljömedicin Region Skåne.

Styrgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Beslutar om inriktning av verksamhetsplan
  • Projektbeställare
  • Fastställer 1-årig verksamhetsplan, senast april månad
  • Godkänner projektredovisningar
  • Fattar beslut om ekonomi
  • Beslutar om utveckling, utvärdering etc. av Miljösamverkan Skåne
  • Kan fatta beslut per capsulam
  • Träffas två gånger per termin, varav första mötet på hösten är gemensamt med beredningsgruppen

Följande personer ingår i styrgruppen

Ledamöter
Miljödirektören Länsstyrelsen (ordförande)
Enhetschefen Miljötillsynsenheten Länsstyrelsen
Enhetschefen Miljöstrategiska enheten Länsstyrelsen 
Miljödirektören Miljöförvaltningen Lunds kommun (2018-2021)Förvaltningschefen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun (2016-2019)
Miljödirektören Malmö stad (2016-2019)
Avdelningschefen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Helsingborgs stad (2018-2021)
Verksamhetschefen Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne

Adjungerade
Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Länsstyrelsen
Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet Skåne

 
Minnesanteckningar

19 oktober 2018

Minnesanteckningar styrgrupp 19 oktober 2018.pdf

28 maj 2018

Minnesanteckningar 28 maj 2018.pdf

Bilaga: Handlingsplan för kemikalier i Skåne 2017-2020.pdf

23 februari 2018

Minnesanteckningar styrgrupp projektledning 23 februari 2018.pdf
Gantt-projektplanerare styrgrupp.pdf

24 november 2017

Minnesanteckningar 24 nov 2017.pdf
Bilaga 1 Lägesrapport MSS nov 2017.pdf
Bilaga 2. Görans rekommendationer beträffande MSS styrgrupp och projektledningsgrupp.pdf
Bilaga 3 Förslag organisation MSS miljöchefer - 6 oktober 2017.pdf
Bilaga 4 Miljöchefernas val av repr till styrgrupp och projektledningsgrupp.pdf
Bilaga 5. MSS Årshjul.pdf
Bilaga 6. Beskrivning av arbetsuppgifter SG o BG (002).pdf

5 september 2017

Minnesanteckningar 5 sept 2017.pdf
Bilagor:
Bilaga 1 Lägesrapport MSS augusti 2017.pdf
Bilaga 2 Workshop 5 september 2017.pptx
Bilaga 3 Miljöstrategisk inriktning. Jeanette Schlaucher.pdf

Minnesanteckningar MSS Styrgrupp 31 mars 2017.pdf

Bilaga1. Lägesrapport MSS mars 2017.pdf

Minnesanteckningar Styrgrupp 9 februari 2016.pdf

    Bilaga
    Lägesrapport vp 2014-2015. styrgruppsmöte 9  februari2016doc.pdf

Minnesanteckningar Styrgrupp 16 november 2015 punkt 1 - 5 och 6 - 10
     Bilagor;
       Tvärgruppsarbete vision
       Skåne kommuners samverkan inom  livsmedelskontrollen 2015-10-20.

Minnesanteckningar styrgrupp o projektledning 10 april 2015.pdf

Minnesanteckningar 20 januari 2015.pdf

Minnesanteckningar 11 september 2014 .pdf

Minnesanteckningar 12 mars 2014

Minnesanteckningar 1oktober 2013

- Bilagor
Bemanning (ver 2013-09-19)
Sammanställning handlingsplan svar fråga 15 till 17

Minnesanteckningar 19 april 2013

- Bilagor

    Utvärderingsfrågor arbetsgrupper

    ppt resultat VP 2014-2015

    VP 2014-2015 enkätsvar 1 - 14 kortversion

    VP 2014-2015 enkätsvar 1 - 16 

 

Minnesanteckningar 25 januari 2013

- Bilaga

    Brev centrala myndigheter 2013 02 13 Slutgiltig.pdf

Minnesanteckningar 5 oktober 2012

Miinnesanteckningar 3 maj 2012

Bilaga

      Bilaga 3 maj 2012.ppt