Projektledare

kfsk logga
Elin UlanderElin Ulander

Jag arbetar på Kommunförbundet Skåne med Miljösamverkan. Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation och vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Detta överensstämmer alltså helt med vårt uppdrag inom Miljösamverkan Skåne.
Göran Jansson

Lst Skåne logga

Göran Jansson

På Länsstyrelsens miljöavdelning arbetar jag förutom med Miljösamverkan Skåne med att samordna avdelningens tillsynsplan och tillsynsvägledningsplan. Jag koordinerar också länsstyrelsens uppdrag att granska kommunernas miljöbalkstillsyn.  

Det mest stimulerande med arbetet som projekledare för Miljösamverkan Skåne är att få träffa så många kompetenta och engagerade personer på kommunernas miljökontor och på länsstyrelsen och att tillsammans med dem få göra något som är till nytta för hela "tillsynskollektivet" i länet, kort sagt att få samverka!