Beredningsgrupp

I beredningsgruppen ingår sex representanter från kommunerna och två representanter från länsstyrelsen samt projektledarna från länsstyrelsen respektive Kommunförbundet Skåne. 

Beredningsgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Bereder workshop inför uppstart av verksamhetsprocess
  • Föreslår och avgränsar projekt för beslut i Styrgrupp om VP
  • Projektägare
  • Bemannar projekt inklusive adjugerande chefer
  • Uppdaterar tidigare projekt
  • Lyfter förslag på förändringsarbete till stygruppen
  • Träffas 2 - 3 gånger per termin, varav första mötet på hösten gemensamt med styrgruppen (VP-workshop)

Följande kommunrepresentanter ingår i beredningsgruppen:

Miljö- och byggchefen Lomma kommun (2016 - 2019)
Livsmedelsinspektör Malmö stad (2018 - 2019)
Miljöchefen Höganäs kommun (2016 - 2019)
Miljöchefen Landskrona kommun (2016 - 2019)
Miljöchefen Sjöbo kommun (2018 - 2021)
Vakant (kommun) (2018 - 2021)
Miljöstrateg Miljöavdelningen Länsstyrelsen
Länsveterinär Djur- och livsmedelsenheten Länsstyrelsen

Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne Länsstyrelsen
Verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne Kommunförbundet Skåne