Om Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vårt uppdrag är:

  • att värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen.
  • Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden.
  • Främja samverkan mellan kommunerna, samt
  • bistå kommunerna i utvecklingen av deras verksamhet.

Kommunförbundet Skånes viktigaste målgrupp är alla de som är verksamma i den kommunala verksamheten, såväl förtroendevalda som anställda.
Läs mer: www.kfsk.se/ 

Länsstyrelsen Skåne


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, men också myndighetsuppgifter. Vi ger tillstånd till olika verksamheter, prövar och utövar tillsyn inom t ex miljö, fysisk planering och social omvårdnad. Vi tar hand om överklagningsärenden, bidragshantering inom främst lantbruks- och bostadsområdet samt följer upp och utvärderar vad som händer i länet.
Läs mer: www.lansstyrelsen.se/skane 

Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne

Arbets- och miljömedicin i Lund har tre viktiga uppgifter:

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljöorsakad ohälsa
  • Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön och den allmänna miljön
  • Vara ett lätt tillgängligt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljöområdet
    Läs mer: www.skane.se/labmedicin/amm

Skånes kommuner

Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge

 Informationsmaterial