Miljösamverkan Skåne verksamhetsplan 2020

Miljösamverkans styrgrupp har den 13 maj beslutat om projekt och aktiviteter för 2020.

Projektbeställningarna kommer senare att kompletteras till detaljerade projektbeskrivningar av respektive projektarbetsgrupp. Förfrågan om att ingå i arbetsgrupperna kommer att skickas ut under hösten.