Seminarium med temat Miljörelaterad hälsa

Den 13 november arrangeras i samverkan mellan Miljösamverkan Skåne, Region Skåne, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Skåne ett seminarium med temat Miljörelaterad hälsa.

Tanken med dagen är

  • Sprida kunskap om samband mellan olika miljöfaktorer, socioekonomiska faktorer och människors hälsa – kopplat till arbetet med de återkommande Miljöhälsorapporterna
  • Ge deltagarna kunskap för kunna arbeta aktivt förebyggande
  • Upptakt för bildande av nätverk för dessa frågor.  

Under dagen kommer, förutom regionala aktörer inom området, även Folkhälsomyndigheten att medverka. Målgruppen för dagen är bred – kommunernas hälsoskyddsinspektörer, kommunernas folkhälsosamordnare, samhällsplanerare i kommun och på länsstyrelsen. Vidarebefordra därför denna information till berörda inom era organisationer.   

Programmet för dagen är framtaget av Peter Groth, folkhälsostrateg, Region Skåne, Susanne Dahlberg, miljömålsstrateg, Länsstyrelsen Skåne, Mattias Larsson, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne samt Göran Jansson, Miljösamverkan Skåne.   Arbetsgruppen återkommer senare med detaljerat program och inbjudan.