Projekt märkning av kosttillskott rapporteras senast den 30 juni

Kontrollperioden i projektet märkning av kosttillskott går mot sitt slut.

Senast den 30 juni ska kontrollerna rapporteras till projektgruppen via natasa.curic@eslov.se. Rapporteringen görs i den "blankett" som ingår i projektmaterialet. Materialet finns även i ett arbetsrum på Livsteck.net.

Lycka till!