Länsmöte för livsmedelsinspektörer

Välkommen på länsmöte för livsmedelsinspektörer den 8 december 2016, på Länsstyrelsen i Malmö!

Miljösamverkan Skåne bjuder in till länsmöte för livsmedelsinspektörer i Skåne. Livsmedelsverket kommer att informera om aktuella ämnen och på eftermiddagen är det en inspirationsföreläsning om Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen.

Tid: Torsdagen den 8 december 2016 klockan 09:00 – 16:00

Plats: Länsstyrelsen Malmö, Kungsgatan 13

Målgrupp: Livsmedelsinspektörer i Skåne

Kostnad: Avgiften är 800 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnaden för fika och lunch. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan: Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida www.kfsk.se senast 7 november. Obs, kort anmälningstid p.g.a. avbokningsregler.

Avanmälan: Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Information: Närmare information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander, tel. 0728-85 47 56, e-post elin.ulander@kfsk.se

 

Inbjudan och program

länk till anmälningssidan