Uppstartsdag den 18 september inom projekt integrerat växtskydd, på Bollerups Naturbrukssgymnasium samt en näraliggande gård. Dagen startar 08.30 på Bollerup och avslutas 16.00.

Miljösamverkan Skåne driver ett projekt om tillsyn av integrerat växtskydd 2019-2020. Syftet med projektet är att öka kunskapen om integrerat växtskydd (IPM) hos växtodlarna och tillsynsmyndigheterna som ska leda till en minskad användning av kemiska växtskyddsmedel och en ökad biologisk mångfald.

Projektet är tänkt att vara ett uppföljande tillsynsprojekt till det projekt Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomförde 2015, då vägledningsmaterial och checklista togs fram. Projektet ska utformas genom olika praktiska användbara exempel för olika typer av lantbruk och ta lärdom av de mindre framgångsrika delarna från 2015. Projektet ska också möjligheterna till enhetlig och effektiv tillsyn av integrerat växtskydd.