Idrottsanläggningar

Den 1 september 2015 startar tillsynsperioden i Projekt idrottsanläggningar.

Projektmaterialet är sedan tidigare utskickat till de kommuner som anmält sig till projektet. Materialet består av ett handläggarstöd, en checklista, ett informationsblad att dela ut till verksamhetsutövaren samt en excellfil för rapportering av resultatet. Rapporteringen ska göras senast den 30 november till elin.ulander@kfsk.se.  Har ni frågor, kontakta gärna någon i projektgruppen. Lycka till!

Projektgruppen:

anja.olsson@kristianstad.se

hedda.areskough@malmo.se

jenny.hjelmgren@helsingborg.se

jessica.malm@staffanstorp.se

katia.lilia@staffanstorp.se