Dricksvattenutbildning 2016

Miljösamverkan Skånes projektgrupp om dricksvatten arrangerar i början av 2016 en utbildning med fokus på dricksvattenteknik.

Inom Miljösamverkan Skånes projekt om dricksvatten ingår det att arrangera utbildningar för miljö- och livsmedelsinspektörer. Hösten 2014 arrangerades en utbildning i samarbete med Livsmedelsverket, med inriktning på lagstiftning. Nu planeras en utbildning med fokus på dricksvattenteknik. Utbildningen är framtagen i samarbete med Svenskt vatten, efter önskemål från projektgruppens medlemmar. Priset kommer att vara ca 4000 kr och vi planerar att den ska genomföras i januari eller februari 2016.

Vi hoppas att helt snart kunna återkomma med utförligare information!