Dricksvattenteknik för livsmedels- och miljöinspektörer

Den 20 januari 2016 arrangerade Miljösamverkan Skåne, i samarbete med Kommunförbundet Skåne, en utbildningsdag om dricksvatten som vände sig till livsmedels- och miljöinspektörer som jobbar med dricksvattenkontroll.
Program från dagen hittar du på Kommunförbundet Skånes webbplats.