Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund
Tid: 09,00 - 12,00

Dagordning med möjlighet till anmälan kommer inom kort att skickas till miljöförvaltningarna.