Utbildningsdag om buller den 23 maj 2019

För den som vill få fördjupade kunskaper om hur bullerutredningar bedöms, olika mätmetoder, vanliga problem och fällor, genomgång av praktiska fall, för och nackdelar med olika metoder samt juridiken kring att förlägga om buller hålls det en utbildningsdag 23 maj. RISE (f.d. SP) kommer att hålla i utbildningsdagen och ev. med någon ytterligare kunskapsdel.
 
Målgrupp och förkunskaper – Målgruppen är i första hand miljöinspektörer vid kommunerna, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen samt i andra hand de som arbetar med planer enligt PBL vid kommuner och Länsstyrelse.
För att till fullo kunna tillgodogöra sig dagen krävs att man har grundläggande kunskaper om buller.