Seminariedag om buller den 7 maj 2019

Plats: Hässleholm
Det kommer att bli en seminariedag med Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket som en del av deras TVL-satsning under 2019.  Vid denna dag kommer det även att bli en föredragning om hälsopåverkan av buller från Arbets- och miljömedicin syd, Region Skåne, och jämförelser mellan miljöbalken och PBL gällande buller. Vidare blir det även presentationer om hur
kommuner arbetar med kartläggning och bullerförebyggande åtgärder samt en föredragning om möjligheterna till kostnadseffektiva åtgärder i samhället.
 
Målgrupp och förkunskaper – Målgruppen är miljöinspektörer vid kommunerna, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen samt de som arbetar med planer enligt PBL vid kommuner och Länsstyrelse. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Program med möjlighet till anmälan kommer att skickas ut inom kort.