Andas lätt och räkna rätt i skolan - ett seminarium om inomhusluft

Den 4 februari 2016 bjöd Miljösamverkan Skåne, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne, in till ett seminarium om inomhusluften i skolor och bostäder.