Tillsynskampanj Dagvatten 2017

Miljösamverkan Skåne driver under 2016 och 2017 ett projekt med fokus på tillsyn av dagvatten.

​Projektets första fas avslutades med en utbildningsdag som genomfördes den 22 september. Under 2017 fortsätter projektet med en tillsynskampanj som samtliga skånska kommuner inbjuds att delta i. Kampanjen syftar till att fungera som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsyn på dagvatten utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Tillsynskampanjen kommer att omfatta en del som består av tillsyn på dagvattenanläggningar och en del om kommunens arbete med dagvatten i översikts- och detaljplanering. Deltagande kommuner väljer själva om de vill medverka i en eller två delar.

Tillsynskampanjen kan även ses som en del i kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet för att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs (Åtgärd 7 och 8).

 

Kampanjen kommer att ha följande upplägg:

1 december 2016 - Material om kampanjen och inbjudan till uppstartsmöte skickas ut till kommunerna

16 december 2016 - Sista dag för anmälan om deltagande i tillsynskampanj och till uppstartsmöte

17 januari 2017 - Uppstartsmöte i Kristianstad (09.00 – 12.00)

12 maj 2017 - Avstämning av tillsynskampanj

30 september 2017 - Rapportering till Miljösamverkan Skåne

 

Tillsynsmaterial 

1. Information till miljoforvaltningarna om projekt.pdf

2. Instruktion for tillsynskampanjen.pdf

3. Checklista fr tillsyn av befintliga dagvattenanlaggningar.docx

4. Checklista för granskning av planer.docx

 

Projektrapport

Kommer när projektet är avslutat årsskiftet 2017/2018.

 

 

För frågor kontakta någon av deltagarna i arbetsgruppen:

Elin Ulander, MSS
elin.ulander@kfsk.se
Göran Jansson, MSS                                               goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
Stefan Andersson, Lund                                       stefan.andersson@lund.se
Øjvind Hatt, Bromölla                                            ojvind.hatt@bromolla.se
Hanna Pettersson, Staffanstorp                        hanna.pettersson@staffanstorp.se
Daniel Rasmusson, Hässleholm                         daniel.rasmusson@hassleholm.se
Anna-Karin Åkesson, Kristianstad                    
anna-karin.akesson@kristianstad.se