Seminarium om dagvattentillsyn 22 september 2016

Välkommen till ett seminarium om dagvattentillsyn, på Norra Station i Hässleholm, arrangerad av Miljösamverkan Skånes projektgrupp om dagvatten!

​Utbildningen vänder sig främst till handläggare inom miljöområdet men även plan- och bygghandläggare på kommun och länsstyrelse, VA-huvudmän och politiker. Inbjudan och program hittar du på denna länk.

Tid: torsdagen den 22 september 2016, klockan 08:30-16:00
Plats: Norra Stationen i Hässleholm
Kostnad: 1000 kr exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch ingår
Anmälan: görs på www.kfsk.se senat den 31 augusti
Ev. avanmälan: sker avanmälan efter anmälningstidens utgång fakturerar vi för faktiska kostnader
Information: Vid övriga frågor vänligen kontakta Elin Ulander på e-post: elin.ulander@kfsk.se