Seminariedag på temat Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

Den 18 oktober 2018 arrangerar Miljösamverkan Skåne en seminariedag i Malmö. Dagen bjuder på  inspiration och utbildning:
-Avfallets fotavtryck
-Kopplingar till lokala och globala miljömål
-Tillsynsmyndigheternas möjligheter och verktyg
-Externa föreläsare berättar om sina företags arbete för att förebygga att avfall uppstår.
Seminariedagen utgör även inledningen till ett tillsynsprojekt inom området, som kommer att genomföras under perioden februari - september 2019.
Inbjudan med möjlighet till anmälan kommer inom ett par veckor!