Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning

Nu går det bra att anmäla sig till utbildningsdagen i Malmö den 18 oktober 2018!

Program med möjlighet till anmälan finns HÄR

Dagen bjuder på inspiration och utbildning:

-Avfallets fotavtryck
-Kopplingar till lokala och globala miljömål
-Tillsynsmyndigheternas möjligheter och verktyg
-Externa föreläsare berättar om sina företags arbete för att förebygga att avfall uppstår.

Dagen utgör även en inledning till ett tillsynsprojekt inom området, som kommer att genomföras under perioden februari - september 2019.​