Projektrapport Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat

Rapporten från projektet Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat är nu klar.