Projekt olämpliga bostäder är färdigt

Projektarbetsgruppen har tagit fram ett handläggarstöd och en checklista, vilka nu är färdiga att använda!
Materialet ligger under Projekt - pågående-2018-2019
Det kommer att flyttas med till Miljösamverkans nya hemsida under våren.