Modell för kommunal kemikalieplan nu klar

Projektarbetsgruppen kommunala kemikalieplaner har tagit fram en modell för hur en kommunal kemikalieplan kan utformas Rapport.docx