Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering och miljötillsyn

Välkommen till en seminariedag om miljökvalitetsnormer för vatten!

​Seminariet vänder sig till dig, på kommun eller länsstyrelse, som arbetar med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur miljökvalitetsnormerna för vatten berör olika kommunala verksamheter, främst kopplat till lagstiftningarna plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster. En viktig del av dagen är gruppövningar då MKN för vatten ska tillämpas.

Datum och tid: 8 juni 2017, klockan 08:30-16:00
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Kostnad: 1.000 kr
Anmälan: görs senast den 24 maj via denna länk. Glöm inte att ange om du har särskilda önskemål om kost i din anmälan.
Inbjudan och program
Övrigt: För att till fullo kunna tillgodogöra sig dagen krävs att man har grundläggande kunskaper om miljökvalitetsnormer för vatten. Gå gärna in och läs om miljökvalitetsnormer för vatten här på denna länk.

Presentationer

 Grupparbeten