Samhällsplanering och hälsosam miljö respektive Dagvattentillsyn

Nu finns alla presentationer från seminariet om "Dagvattentillsyn" den 22 september och seminariet den 28 september om "Samhällsplanering och hälsosam miljö" samlat under "Material från utbildningar", som du hittar i menyn till vänster.

​Material från utbildningar hittar du på denna länk.