Konstgräs och ytor för idrott och lek

Miljösamverkans projektgrupp är färdiga med materialet!
Materialet består av en kunskapssammanställning "Tillsyn av konstgräs och ytor för idrott och lek – praktiska råd samt" checklistor för tillsyn av konstgräs respektive gummibaserade ytor.

Det här materialet är en kunskapssammanställning med kortfattad och relevant information rörande tillsyn av konstgräsplaner och gummibaserade ytor för idrott och lek. Syftet är att med hjälp av framtagna checklistor underlätta för miljökontoren/miljöförbunden i Skåne att genomföra tillsyn på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Materialet bidrar förhoppningsvis också till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas
på verksamheterna. Projektets fokus har varit miljöaspekten av spridningen av mikroplaster i miljön. Detta eftersom forskning tydligt visar att mikroplast har negativ påverkan på miljön,
samtidigt som det idag finns begränsat med forskningsunderlag rörande hälsoaspekten.