Kommunala kemikalieplaner

Inom Miljösamverkan Skånes projekt "Kommunala kemikalieplaner" har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till hur ett kemikaliearbete i kommuner kan bedrivas. Förslaget är nu skickat på remiss fram till den 29 september 2017.