Inbjudan till projekt om tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor för lek och idrott

Syftet med projektet är att ta fram material som inspektörerna kan använda vid tillsyn på konstgräsplaner och ytor för lek och idrott - del I - inventering

​Inventeringen är tänkt att utföras november 2018 - mars 2019. Mer information finns under rubriken "pågående projekt".
Miljösamverkan Skåne inbjudan.pdf

Anmälan till projektet görs till elin.ulander@kfsk.se