Förfrågan om bemanning av projekt VP 2018 - 2019

Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har mot bakgrund av enkätsvaren från kommunerna, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömeicin fastställt vilka projekt som ska ingå i  nästa verksamhetsplan 2018 - 2019. Projekledningen önskar senast den 31 augusti 2017 intresseanälan om deltagande i projekten.