Projekt avfallsförebyggande genom tillsyn ooch prövning - material

Materialet från projektet och från avslutningsseminariumet den 3 december kan ni hitta här på Miljösamverkans hemsida under rubriken "Material från utbildningar".


​Efter framkomna önskemål vid gruppdiskussionen den 3 december kommer projektgruppen att revidera checklistan, så att den blir enklare och tydligare. Den reviderade versionen beräknas vara färdig i slutet av januari 2020. 

Projektgruppen kommer också att sammanställa resultatet från de rapporterade tillsynsbesöken i en rapport, vilken ska kunna skickas ut till de verksamheter som besökts. 

Hör av dig till elin.ulander@kfsk.se om du har några frågor!