Utvärdering av Miljösamverkan Skåne 2017

Under våren 2017 har Miljösamverkan Skåne utvärderats. Utvärderingen gjordes genom enkätfrågor och samtal i fokusgrupper. Resultatet av utvärderingen omhändertas av MSS styrgrupp och projektledning och arbetet förtsätter för att vi ska bli ännu bättre!