Hälsoskyddsdag 2018

Miljösamverkan Skåne ska arrangera en Hälsoskyddsdag under 2018. För att det ska bli en bra dag som fylls med rätt innehåll behövs en planeringsgrupp!

Gruppen kommer att träffas 1 - 2 gånger för att hjälpas åt med planeringen, därutöver kan det bli några Skypemöten. Första mötet blir i januari/februari 2018. Gruppen bör bestå av 5 - 6 deltagare, tidsåtgång per person blir cirka 8 timmar. Vill du vara med och planera en givande dag för dina skånska kollegor?? Kontakta elin.ulander@kfsk.se​