Emilgruppen

Emilgruppen är en samarbetsgrupp mellan tillsynsmyndigheter inom miljöområdet, åklagare och polis i Skåne och verkar sedan 1995. Gruppens uppgift är att främja samarbetet mellan dessa myndigheter för att effektivisera hanteringen av och förebygga miljöbrott.