Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Tillsammans arbetar vi för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagen.

 Kontakta oss:

Niklas Hansson 
verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne
Länsstyrelsen Skåne 
niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Elin Ulander 
verksamhetsledare Miljösamverkan Skåne
Kommunförbundet Skåne
Elin.Ulander@kfsk.se  

Skånes kommuner