Tillsyn på mindre lantbruk

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har haft ett gemensamt projekt om tillsyn på mindre lantbruk. Inom projektet har ett handläggarstöd tagits fram. I en fristående bilaga till handläggarstödet finns en sammanfattning av aktuell lagstiftning.
 
Kommentar: