Nedskräpnings- och skrotbilsärenden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljöförvaltningarna och skapa en effektiv hantering av nedskräpnings- och skrotbilsärenden, och hur detta kan göras i samverkan med andra förvaltningar i kommunen.

Materialet är en uppdatering av ett handläggarstöd som togs fram av Miljösamverkan Västra Götaland 2013.
Kommentar: