Effektiv bostadstillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
54
Syftet med Miljösamverkan Hallands och Västra Götalands projekt Effektiv bostadstillsyn har varit att uppmuntra till mer förebyggande och effektiva arbetssätt för tillsyn och handläggning av klagomål rörande bostäder.

Handläggarstödet ger vägledning kring och exempel på hur förebyggande arbete och prioritering av ärendetyper kan gå till, vilket medför att resurser och kompetens kan användas mer effektivt. Tydligare kommunikation och ärendegång i klagomålsprocessen skapar realistiska förväntningar på vad miljökontoren kan åstadkomma och kan också göra handläggningen mer effektiv.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats