Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sydost har arbetat med ett projekt om miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS. Projektet har tagit fram tillsynsstöd i form av inspektionsunderlag, broschyr och mall.
Kommentar: