Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
 
Inom ramen för Miljösamverkan Skåne genomfördes under år 2014-2016 projektet ”Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat”.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat, att ge kommunala handläggare handledning och verktyg i tillsynsarbetet och att skapa positiva effekter till förmån för strandskydds- och naturvårdsfrågor.

Projektet har också försökt bidra till att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och till att förutsättningarna för naturreservaten bibehålls. Checklistor och vägledning för tillsyn av strandskyddsområden och naturreservat har tagits fram för att underlätta och samordna tillsynsarbetet. Detta material är avsett att kunna användas vid kommunernas tillsyn även efter det att projektet avslutats.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Skånes webbplats