Miljöolyckor

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Ibland sker bränder, olyckor och ofrivilliga utsläpp på exempelvis industrier och vägområden. Därmed finns risk för skador på hälsa och miljö. Anmälan om en miljöolycka kan komma från t.ex. den ansvarige, den drabbade, en utomstående eller från räddningstjänsten.

Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd för miljöinspektörer och räddningstjänstpersonal. Syftet är att tydliggöra ansvar, befogenheter och rollfördelning på olycksplatsen mellan räddningstjänst och miljömyndighet. Stödet med checklistorna ska även kort sammanfatta arbetet under det akuta skedet.

Det ursprungliga handläggarstödet togs fram år 2017. Detta har uppdaterats och en ny version, daterad 2018-01-25, har lagts ut nedan.
Kommentar: