Kontroll av information på förpackade livsmedel

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Under 2016 har samverkan i livsmedelskontrollen i Stockholms län genomfört ett kontrollprojekt där informationen på färdigförpackade livsmedel har kontrollerats. Syftet har varit att kontrollera märkningen i hela livsmedelskedjan och genom detta främja samarbetet mellan kontrollmyndigheterna och att göra bättre och mer likartade kontroller av livsmedelsinformation.

I projektet kontrollerades totalt 367 stycken färdigförpackade livsmedel. Resultatet av kontrollerna visar att 72 % var utan avvikelse. Femton procent av kontrollerna påvisade otillåten märkning. I de flesta av dessa kontroller har verksamhetsutövaren självmant åtgärdat avvikelserna men vid fem kontroller har sanktioner som förbud eller föreläggande använts.
Kommentar:
​Läs mer om kontroll av förpackade livsmedel på Miljösamverkan Stockolms läns webbplats