Grön tillsyn

Grön tillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd för grön tillsyn. Handläggarstödet fokuserar på skyddade områden, såsom biotopskydd, strandskydd samt givna dispenser och tillstånd. Det är projektet ”Stärkt grön tillsyn” som arbetat intensivt med detta sedan våren 2016.

Handläggarstödet är utformat som ett processchema där du kan följa ett tillsynsärende från ”start till mål”. Här hämtar du mängder av konkret vägledning. Det finns mallar, checklistor och tips av olika slag. Handläggarstödet är tänkt för både länsstyrelser och kommuner.
Kommentar:
​Läs mer om grön tillsyn på Miljösamverkan Sveriges webbplats