Fritidsbåtshamnar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
144
Detta handläggarstöd är resultatet av projektet Fritidsbåtshamnar 2 inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektet har i första hand fokuserat på att skapa en vägledning som ska medföra att handläggarna känner sig tryggare i sin tillsynsroll vid tillsyn av fritidsbåtshamnar samt att tillsynen ska bli mer transparant och mer förutsägbar för verksamhetsutövarna. Vägledningen omfattar detta handläggarstöd, information till båtklubbar/marinor, information till båtägare samt ett slutseminarium.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Hallands webbplats