En säkrare Sevesotillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
14
Målet med projektet har varit att utifrån olika befintliga tillsynsstöd utarbeta sådana som harmoniserar med den nya lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med nya stöd där sådana saknats. Projektet avslutades i januari 2017. Det färdiga materialet består av en huvudrapport med sexton tillhörande bilagor. Bilagorna finns att hämta på Miljösamverkan Sveriges webbplats.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats