Dricksvattenanläggningar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
 
I Skåne finns ett behov av tillsynsvägledning och samordnad tillsyn för miljöförvaltningarnas kontroll av vattenverk, både för de större allmänna anläggningarna och de mindre kommersiella/offentliga anläggningarna. Därför har livsmedels- och miljöinspektörer i Skåne under 2014 – 2015 genomfört ett projekt med inriktning på dricksvattenkontroll. Projektgruppen har utarbetat en modell för kontroll, ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”.

Som en fortsättning på det arbete som utfördes 2014-2015 har
ett kontrollprojekt genomförts 2016-2017, med syftet att pröva, utvärdera och vid behov revidera guiden.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Skånes webbplats