Avfall handläggarvägledning

Avfall handläggarvägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
35
Denna handläggarvägledning har tagits fram av Miljösamverkan Norrbottens arbetsgrupp inom fokusområde Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall.

Vägledningen är skriven av handläggare på miljökontor/miljö- och hälsoskyddsinspektörer med erfarenhet att handlägga den här typen av ärenden. Det är inte alltid självklart med en enda lösning i dessa ärenden och därför anges i vissa avsnitt förslag på lösningar och/eller anvisningar om saker att tänka på.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Norrbottens webbplats